top of page
Životní a procesní kouč

„Každý je Génius. Ale pokud budeš posuzovat rybu podle toho, jak umí lézt na strom, bude celý život žít s vědomím, že je neschopná.“

 

- Albert Einstein

Není to o tom, kolik se toho v životě naučíte na školeních, kurzech, kolik toho načtete v knihách a kolik vyslechne rad. Je to o tom, kolik se vám z toho všeho podaří zapojit  do praktického života. 

 

Při koučinku jsem pro klienty partnerem v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje k maximálnímu využití osobního a profesního potenciálu. Jedná se o nedirektivní způsob vedení lidí, který je postaven na rozvoji aktivity, samostatnosti a tvořivosti jedince vedoucí k lepšímu využití klientova potenciálu. Při koučinku dbám na lidskou důstojnost, zodpovědný postoj s chováním respektujícím rozličnost osobnosti tak, aby nedošlo k újmě na straně klienta ani případného sponzora.

Proč mít svého kouče?

Někdy máme nejméně kontaktu sami se sebou.

Každý člověk má své zdroje. 

Kouč pomáhá koučovanému, aby měl s nimi kontakt a uměl s nimi pracovat.

Využil vlastní potenciál, který je mnohdy odkryt až při koučinku.

Koučování může probíhat:

v Benešově, 

nebo v jiných v jiných městech s připočtením nákladů na cestování či ubytování

odkudkoliv on-line

Cena: 60 minut osobního koučinku 1100,- 

Profesní koučink může probíhat:

v Benešově, 

nebo v jiných v jiných městech s připočtením nákladů na cestování či ubytování

odkudkoliv on-line

Cena: 30 minut úvodní setkání zdarma

Cena: 60 minut koučink manažerských dovedností 3000,-

Cena: 60 minut koučink rozvoje pracovních týmů, zvýšení výkonnosti 4000,-

Kouč - profesní koučink

Projekty budou vždy. Můžete buď bojovat, nebo si z toho vzít maximum. 

Díky otázkám můžeme zjistit či získat mnoho informací o opravdovém původu problému, či motivovat klienta k zamyšlení, které následně produkuje nápady, informace či uvědomění.

Klientovi není nic podsouváno, nikam není směřován. 

Snahou různých používaných koučovacích technik je, aby koučovaný sám dospěl ke svému řešení, posunu, kroku apod.

Profesní koučink pomáhá rozvinout vaše schopnosti a naplno využít skrytý potenciál, nastartovat vnitřní motivaci k vašemu 

osobnímu i podnikatelskému rozvoji.

Nacházet odpovědi při odstraňování vlastních překážek/bloků, bránících změně 

či dosažení určitého cíle

Dávat podporu při zavádění naučených věcí do praxe

Pomoci s omezením plýtvání „nevyužití“ lidského potenciálu

Inspirovat k inovaci vaší práce

Podpořit proces při zavádění těžkých věcí do praxe

Poskytovat podporu konkrétních pracovních pozic

Stínovat při manažerských činnostech

Přispět k vypořádání se se zvýšením firemním plánem atd

Profesní koučink umí:

Mentální koučink:

Tento koučink se dá velmi dobře využít u seniorů, kteří potřebují posilovat kognitivní 

funkce, nebo například u dětí, které trápí porucha pozornosti.

Koučování může probíhat:

v Benešově, 

nebo v jiných v jiných městech s připočtením nákladů na cestování či ubytování

odkudkoliv on-line

Cena: 60 minut osobního koučinku 1 300,-  

Tréninkem kognitivních schopností:

Jak může pomoci mentální koučink?

Paměti

Paměť je naším největším mentálním bohatstvím. Trénujme sval paměti.

Prostorově vizuální orientace

Například právě pro seniory, kteří ztrácí orientaci.

Udržení pozornosti, logického myšlení

Pro ty z vás, kteří cítíte potřebu posílení koncentrace, rozvoje v oblasti logického myšlení, řečové funkce.

Jak  probíhá schůzka

Na úvodní rozhovor si prosím rezervujte cca 30 minut. Pečlivě vysvětlím povahu 

koučování, důvěrnosti sdělovaných informací, finančním dohodám a dalším 

podmínkám koučovací dohody nebo smlouvy týkající se jasně stanoveného cíle 

koučování mezi koučem, klientem, případně sponzorem.  

Na první schůzce společně pohovoříme o tom, co od koučování očekáváte, jaké 

máte dosavadní zkušenosti. Podíváme se stručně na témata, která chcete řešit, zda 

pro vás koučink představuje tu správnou cestu. 

Úvodní sezení nám napoví, zda mezi námi funguje „chemie“, aby nám to následující 

měsíce společně dobře fungovalo a cítili jsme se obě strany v pohodě.

 

Aby koučování přineslo očekávaný a předně trvalý efekt, rozvinulo vaše schopnosti 

k plnému využití skrytého potenciálu a otevřelo nový způsob vašeho myšlení i 

jednání tak, aby se stal přirozenou součástí vašeho života, budou naše setkávání 

trvat minimálně tři měsíce až šest měsíců. Ideální frekvence koučovacích setkání 

je 1x za dva až tři týdny.

Směr výcviků, které jsem absolvovala

Výcvik v koučování s jednotlivcem - teorie:

Nedirektivní přístup, podpora kompetentnosti a odpovědnosti, respekt a vyjednávání potřeb

Filozofické a vědecké základy koučování: Sokrates, Platon, existencialismus, fenomenologie, konstruktivismus, kvantová fyzika, teorie chaosu, Rogerovský přístup, Gestalt terapie, Ericksonská strategická terapie, práce s tělem, Satirovská škola, Etické kodexy a akreditované systému ČAKO, ICF a EMCC.

 

Výcvik v koučování s jednotlivcem - metodika:

Základní formy práce s lidmi – vedení a podpora, metodika vedení koučovacího a poradenského rozhovoru, odlišnosti GROW model, Inner Game – druhy vedení a podpory, reflexe a seberelfexe, zaměření na řešení.

 

Výcvik mentálního kouče – teorie:

Metodologie tréninku sportovců, manažerů a výkonově orientovaných lidí

Psychologie sportu

Propojení se Stress managementem, vyrovnání se a předcházení syndromu

vyhoření

Poruchy kognitivních schopností

 

Výcvik mentálního kouče – metodika:

Využití přístrojů na trénink koncentrace a jejich fungování (EEG biofeedback,

Mindball, Mindflex); 

Trénink kognitivních funkcí mozku (paměť, logické myšlení, koncentrace, vizuálně – prostorová orientace, řečové funkce – Brain Jogging;

Kouč - životní poradce může pomoci:

Když stojíte na křižovatce života a máte pocit, že přešlapujete na místě

Zvládnout syndrom vyhoření

Když chcete uskutečnit sen

Najít více času pro sebe a získat know-how jak to udělat

K lepšímu porozumění sám sebe

Když prožíváte životní krizi, K objevení nových myšlenek, názorů, náhledu, lépe zvládat emoce, nálady atd.,

bottom of page