top of page
unnamed.jpg

Pavlína Lerchová

Jmenuji se Pavlína Lerchová

23 let se věnuji lidem v oblasti rozvoje osobního i karierního růstu.

Mám bohaté pracovní a cenné vlastní životní zkušenosti, které mě vedly ke studiu psychologie, grafologie, terapie, koučinku a canisterapie. Tyto obory jsou pro mne 25 let velkou vášní. 

 

V současné době se intenzivně zabývám EFT terapií (terapie emoční svobody), koučinkem, grafologií, podporou pro pozůstalé rodiče, lektoruji semináře v oblasti měkkých dovedností a vedu outdoorová setkání pro týmy lidí. Neustálé vzdělávání v těchto oblastech mi přineslo několik certifikací. Dále organizuji setkávání ženských a mezigeneračních kruhů v Jurtě pod Blaníkem.

V roce 2018 jsem napsala a vydala knihu pro rodiče, kteří přežili své dítě „Jako Fénix z popela“

Jakou pomoc nabízím?

EFT terapie

Životní, profesní a mentální koučink

Lektor soft skills 

Grafologický rozbor

Minulé

neradostné zkušenosti vepsané do vašich myšlenek, pocitů i do těla člověka pozměnily váš vztah k sobě i okolnímu světu a tušíte, že mohou být překážkami na cestě k větší pohodě a vitální spokojenosti. Nemusíte být na to sami. 

 

Pojďme společně pracovat na zvýšení celkového duševního zdraví a umět využívat sebe uzdravujících schopností, žít snadněji a ze svého vnitřního zdroje. K opuštění našeho životního autopilota, zlozvyků, bolestí, křivd,… někdy stačí mít důvěryhodného průvodce, které je nápomocen k nalezení cesty k vlastnímu potenciálu, abychom znovu našli potěšení v životě, zdravou lásku k sobě, smysl pro každý nový den, sebemotivaci proto, co děláme, nebo o čem sníme. Žít spokojenější a radostnější život. Nejde o kouzelné rady a rychlá řešení. Ale mohu být nápomocna  se lépe zorientovat v prožívání, podpořit vaši odvahu začít měnit to, co můžete a naučit se přijmout věci, které změnit nemůžete. Nabízím vám mít po boku člověka, který nabízí bezpečný, důvěryhodný a respektující prostor bez hodnocení do té doby, než se vám podaří znovu nabrat sílu, odhodlání, víru v sebe, že dokážete sebevědomě a se zdravou sebeláskou znovu vstát a žít tak jak si přejete.

 

Při setkávání s klienty vycházím z jedinečnosti každého člověka a tu také bezpodmínečně přijímám. Jednotlivé terapeutické postupy jsou vybírány s ohledem na klientovu jedinečnost. Naprostá diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí.

Sezení jsou důvěrná.

Terapeutické a jiné kurzy

2007 -2009

Základy grafologie se zaměřením na rozvoj osobnosti 

2009

Emoce a jejich vliv na vývoj osobnosti

2009 – 2010

Intenzivní studium grafologie a psychologie

2013 – 2014

Koučování s jednotlivcem 1. kvalifikačního stupně ACP

2014 -2015

Mentální a digitální koučink pomocí speciálních přístrojů

2018

Absolutorium sebezkušenostního výcviku zážitkové pedagogiky a řízení psychického rizika

2018

Dlouhá cesta – průvodce pro pozůstalé rodiče v programu Nejste sami

2019

Canisterapie - s naší psí slečnou mám složeny zkoušky canisterapeutických psů v Centru  pro výcviku psů Alfa

2021

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – seminář Psychoterapie a šamanismus

Vzdělání

Andragogika 

2010 – 2013  

Univerzita Jana Amose Komenského

Bc. Specializace v pedagogice a vzdělávání dospělých

Výcvik v koučování s jednotlivcem - teorie:

Nedirektivní přístup, podpora kompetentnosti a odpovědnosti, respekt a vyjednávání potřeb

Filozofické a vědecké základy koučování: Sokrates, Platon, existencialismus, fenomenologie, konstruktivismus, kvantová fyzika, teorie chaosu, Rogerovský přístup, Gestalt terapie, Ericksonská strategická terapie, práce s tělem, Satirovská škola, Etické kodexy a akreditované systému ČAKO, ICF a EMCC.

Výcvik v koučování s jednotlivcem - metodika:

Základní formy práce s lidmi – vedení a podpora, metodika vedení koučovacího a poradenského rozhovoru, odlišnosti GROW model, Inner Game – druhy vedení a podpory, reflexe a seberelfexe, zaměření na řešení.

Výcvik mentálního kouče – teorie:

Metodologie tréninku sportovců, manažerů a výkonově orientovaných lidí

Psychologie sportu

Propojení se Stress managementem, vyrovnání se a předcházení syndromu vyhoření

Poruchy kognitivních schopností

Výcvik mentálního kouče – metodika:

Využití přístrojů na trénink koncentrace a jejich fungování (EEG biofeedback,

Mindball, Mindflex); 

Trénink kognitivních funkcí mozku (paměť, logické myšlení, koncentrace, vizuálně – prostorová orientace, řečové funkce – Brain Jogging;

Seminář Psychoterapie a šamanismus - zážitkový seminář:

Využití přístrojů na trénink koncentrace a jejich fungování (EEG biofeedback,

Mindball, Mindflex); 

Trénink kognitivních funkcí mozku (paměť, logické myšlení, koncentrace, vizuálně – prostorová orientace, řečové funkce – Brain Jogging;

Směr výcviků

bottom of page